Tłumaczenia symultaniczne

Czym są tłumaczenia ustne? Tłumaczenia symultaniczne i techniczne

Większość osób zapytanych o to, czym są tłumaczenia ustne, odpowie zapewne, że jest to po prostu przetłumaczenie wypowiedzi jednej osoby dla drugiej, stojącej tuż obok. Rzecz jest tymczasem dużo bardziej skomplikowana, gdyż każdy rodzaj tłumaczenia wypowiedzi ustnej ma swoją specyfikę i uwarunkowania.

Jaki podział rozróżniamy?

Tłumaczenia symultanicznePodstawowy podział, z jakim mamy do czynienia, to podział na tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne. Te dwie grupy podlegają dalszym podziałom ze względu na sposób kontaktu pomiędzy osobą tłumaczoną, tłumaczem a odbiorcami komunikatu. Tłumaczenia symultaniczne to takie, w przypadku których translacja następuje równocześnie z komunikatem pierwotnym. Również słuchacze otrzymują tłumaczenie niejako w czasie rzeczywistym. Najczęściej spotykaną formą tłumaczeń symultanicznych są tłumaczenia kabinowe, w przypadku których tłumacz nie ma bezpośredniej styczności z mówcą i odbiorcami komunikatu. Przebywa bowiem odseparowany, w kabinie wyposażonej w słuchawki i mikrofon. Formą tłumaczeń symultanicznych są również tłumaczenia szeptane; W odróżnieniu od kabinowych sprawdzają się jednak wyłącznie przy wąskiej grupie odbiorców, wypowiedzi prelegenta są bowiem przekładane na bieżąco, przyciszonym głosem bezpośrednio do słuchaczy.

Oba typy przedstawionych sposobów tłumaczenia zastosowań można do różnych celów: w ich obrębie są tłumaczenia techniczne, naukowe, literackie. Najistotniejszym kryterium wyboru odpowiedniej formy są okoliczności tłumaczenia oraz wielkość audytorium.