detektor promieniowania

Detektor promieniowania i praca krystalografa

Krystalograf to osoba, która zajmuje się poznawaniem, badaniem i opisywaniem substancji, których struktura jest uporządkowana bądź częściowo uporządkowana. Używają oni wielu skomplikowanych metod analitycznych, aby zgłębiać wiedzę o budowie i właściwościach sieci krystalicznych.

Co będzie potrzebne podczas analizowania 0 detektor promieniowania

detektor promieniowania

Badają oni wiele różnych parametrów, takich jak układy krystaliczne, składy fazowe próbek, pozycje atomów w komórkach elementarnych i inne. Najczęściej krystalografowie używają metod spektroskopowych, takich jak spektroskopia Ramana oraz rentgenograficznych, do których zaliczają się również bardzo popularne metody dyfraktometryczne. WAXS oraz SAXS są to najpopularniejsze rodzaje dyfraktometrów, które są do siebie bardzo podobne, różnią się w niewielkim stopniu budową oraz rodzajem detektorów. Rzadziej używana jest spektrometria alfa, która opiera się na analizowaniu widma promieniowania alfa. Do wykonywania analiz tą metodą niezbędny jest tak zwany spektrometr alfa. Trzeba pamiętać o tym, że niekiedy konieczny będzie detektor promieniowania. Przy analizowaniu niepewnych materiałów warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jednak ulubioną metodą większości krystalografów jest spektrofotometria Ramana, ponieważ nie niszczy ona próbki i pozwala dokładnie poznać strukturę powierzchni kryształu i granice faz krystalicznych. Aby prowadzić badania tą metodą należy zaopatrzyć się w spektrometr Ramana, który umożliwia rozpoznanie widm i granic pasm Rayleigha, stokesowskich oraz antystokesowskich. Spektroskopia Ramana jest jednak bardzo trudną metodą analityczną i tylko najlepsi krystalografowie potrafią odpowiednio z niej korzystać i dobrze interpretować wyniki, które uzyskają.

Użycie któregokolwiek z wyżej wymienionych urządzeń wymaga odpowiedniego doświadczenia. jednak nie możemy zapominać o tym, że niezbędna będzie również wiedza na temat zarówno wykonywanej analizy jak na temat badanego materiału.