Główne zadania instalacji przeciwpożarowych

Szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludności ma wykrycie pożaru, długo przed pojawieniem się płomieni. Pozwala na to, zastosowanie systemu wczesnego wykrywania pożaru, który oprócz ratowania życia ludzkiego i zapobiegania katastrofie budowlanej, umożliwia szybkie i precyzyjne zlokalizowanie źródła pożaru.

Zasady i wymogi dotyczące instalowania systemów przeciwpożarowych

profesjonalne wykonanie instalacji przeciwpożarowychZainstalowanie wczesnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, umożliwia dokładne wskazania miejsca jego powstania, oraz powiadomienie poprzez system monitoringu – straży pożarnej. To co wyróżnia profesjonalne wykonanie instalacji przeciwpożarowych, to doskonale umieszczone czujniki i sygnalizacja obejmująca swym zasięgiem wszystkie pomieszczenia budynku, zwłaszcza tak zwane strefy pożarowe, włącznie z rampami i tunelami kablowymi. Centrale systemów pożarowych działają na podstawie techniki mikroprocesowej, co znacząco pozwala na zmniejszenie wymiarów poszczególnych jej elementów, zwiększając przy tym sprawność funkcjonowania i jej możliwości eksploatacyjne. Konieczność zastosowania instalacji sygnalizacji pożarowej, w dużej mierze wynika z przepisów przeciwpożarowych, które precyzyjnie określają w jakich budynkach takie urządzenia są wymagane. Niezależnie jednak od obowiązujących przepisów, zastosowanie instalacji, znacząco ograniczy szkody wywołane pożarem zwłaszcza, że w budynkach coraz częściej są gromadzone rzeczy o dużej wartości.

Dużą zachętą do stosowania powyższych rozwiązań przeciwpożarowych, są również zniżki oferowane przez firmy ubezpieczeniowe. Jeszcze inny powód instalowania systemów to brak odpowiednich zabezpieczeń budynku, w zakresie przeciwpożarowym, wówczas taka instalacja jest prawnie wymagana jako rozwiązanie zamienne.