Izolacja fundamentów dopasowana do warunków gruntowych

Podstawą każdego budynku jest dobrze wykonany fundament i to od niego zależy przyszłe powodzenie budowy oraz eksploatacji nieruchomości. Jednak postawienie fundamentu to jedynie połowa sukcesu. Równie ważne jest jego właściwe zabezpieczenie przed wilgocią i wodą, czyli wykonanie szczelnej, dopasowanej do warunków na działce izolacji.

Rodzaje i typy izolacji fundamentów

izolacja pionowaNiewystarczająco zabezpieczone fundamenty są w przyszłości źródłem wielu kosztownych i pracochłonnych problemów. Zawilgocony fundament, a przede wszystkim zbierająca się w nim i zamarzająca woda, powoduje jego stopniowe niszczenie i pękanie. Wilgoć po jakimś czasie przenosi się także na ściany budynku, co w krótkim czasie powoduje pojawienie się szkodliwej dla zdrowia i trudnej do usunięcia pleśni. Dlatego tak ważna jest właściwa izolacja pionowa i pozioma fundamentów. Izolacja pozioma ma za zadanie zabezpieczenie płyty podłogowej przed chłonięciem wilgoci z płyty fundamentowej, która ma bezpośredni kontakt z gruntem. Izolacja pionowa natomiast polega na zabezpieczeniu ścian fundamentowych, czyli tych zakopywanych w gruncie. W zależności od warunków gruntowo-wodnych panujących na działce, wyróżniamy trzy typy izolacji pionowej. Pierwszy z nich to lekka izolacja przeciwwilgociowa. Stosuje się ją na tzw. „łatwych działkach”, czyli tam gdzie warunki gruntowo-wodne są sprzyjające. Przepuszczalny grunt ułatwia wodzie opadowej przedostawanie się do głębszych warstw gleby, co zabezpiecza przed zaleganiem wody na działce. Nie bez znaczenia jest także poziom wód gruntowych, który powinien być dużo niżej, niż fundamenty. Jeśli natomiast mamy do czynienia z gruntem słabo przepuszczalnym, warto zastosować średnią izolację przeciwwodną. Będzie zdecydowanie bardziej odporna na ewentualną zalegającą po większych opadach wodę. Natomiast w przypadku wysokiego, lub okresowo podnoszącego się poziomu wód gruntowych, przy dodatkowo słabo przepuszczalnym gruncie, konieczne będzie użycie ciężkiej izolacji przeciwwodnej, która zabezpiecza budynek przed wodą naporową.

Użycie odpowiedniego rodzaju izolacji to podstawowy warunek w powodzeniu całej budowy. Źle zabezpieczone fundamenty narażone są na uszkodzenia mechaniczne, a także na utratę ciepła z domu. Wybór właściwej metody oraz zastosowanie odpowiednich materiałów warto przewidzieć już na etapie projektu, ponieważ ewentualne prace poprawkowe są kosztowne, a czasem wręcz niemożliwe do zrealizowania.