Jak postępować z zaburzeniami u dziecka?

Jak powszechnie wiadomo prawidłowy rozwój dziecka w najmłodszych latach życia umożliwia właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie oraz radzenie sobie z bodźcami płynącymi z otoczenia w odpowiedni sposób. Wprowadzony w psychologii termin integracja sensoryczny odnosi się prawidłowej organizacji bodźców sensorycznych odbieranych za pomocą zmysłów. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie o to czy dziecko rozwija się w prawidłowy sposób. Jak to zdiagnozować?

Diagnozowanie zaburzeń sensorycznych

diagnoza integracji sensorycznejJeśli zaobserwujemy jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju dziecka bądź też dominację jednego ze zmysłów warto udać się do specjalisty z tego zakresu – zazwyczaj wystarczy wizyta u oligofrenopedagoga, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Diagnoza integracji sensorycznej zwykle wymaga kilku spotkań w trakcie których specjalista przeprowadzi wywiad z rodzicami nie tylko na temat rozwoju dziecka w poszczególnych momentach jego życia, ale również informacji na temat przebiegu ciąży. Oczywiście oprócz samego wywiadu oraz wypełniania różnego rodzaju kwestionariuszy zbierających informację, podczas spotkania obserwowane jest spontaniczne zachowanie dziecka w trakcie spontanicznie wykonywanych czynności oraz w trakcie narzuconych mu zadań, które ma wykonać. Dopiero na podstawie zebranych w ten sposób danych terapeuta jest w stanie wyciągnąć wnioski oraz zaproponować różnego rodzaju postępowania, które mają wspomagać odpowiedni rozwój zmysłów dziecka. Z pewnością można udać się po diagnozie na specjalne zajęcia terapeutyczne, jednak poza nimi niezbędnym elementem w drodze do sukcesu jest praca rodzica z dzieckiem.

Zaburzenia sensoryczne w dzisiejszych czasach są czymś spotykanym co raz częściej, rozwój psychologii oraz większa świadomość rodziców pozwala jednak na skuteczne radzenie sobie z tym problemem oraz jego eliminację. W tym celu jednak oprócz prawidłowej diagnozy wykonanej przez specjalistę należy także poświęcić wolny czas oraz uwagę na problem dziecka.