Jak uzyskać zwrot vatu z ue?

Niedawno założyłem swoją własną działalność gospodarczą. Ze względu na branże w jakiej działałem, bardzo często musiałem jeździć zagranicę, głównie do krajów Unii Europejskiej. Ostatnio, dowiedziałem się skądinąd, że w związku z wyjazdami służbowymi mogę odzyskać podatek vat zapłacony w krajach unii europejskiej. Postanowiłem poszukać informacji na ten temat.

Szybkie uzyskanie zwrotu podatku vat

zwrot podatku vat z ueZależało mi na tym, aby znaleźć rzetelne informacje na temat tego jak można uzyskać zwrot podatku vat z ue. Wpisałam więc w wyszukiwarkę frazę: zwrot podatku vat z unii europejskiej, i zaczęłam przeglądać wyniki. Dosyć szybko udało mi się znaleźć konkretne informacje na ten temat. Dowiedziałam się, że zwrot podatku vat z ue przysługuje przedsiębiorcom, którzy wyjeżdżali służbowo i musieli ponieść koszty zakwaterowania czy też przejazdów zagranicę, lub też zakupowali zagranicą towar do swojego przedsiębiorstwa. Wniosek o zwrot podatku vat z ue należy złożyć do krajowego urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę firmy do dnia 30 września roku następnego, następującego po dniu uzyskaniu faktury vat. Są dwa bardzo duże ułatwienia dla przedsiębiorców pod tym względem. Przede wszystkim wystarczy złożyć jeden zbiorczy wniosek o zwrot podatku vat z ue bez względu na to w ile krajach unii europejskiej się było i bez względu na to jakie stawki podatku vat obowiązują w tych krajach.

Dla mnie ważniejsze jednak było to, że wniosek o zwrot podatku vat z ue można złożyć drogą elektroniczną i nie trzeba w tym celu stać w długich kolejkach w urzędzie skarbowym. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot podatku vat z unii europejskiej za pomocą platformy ePUAP i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą czytnika e – dowodów osobistych.