Jakie czynności wykonuje syndyk?

W przypadku gdy nasza firma lub mniejsza działalność gospodarcza posiada bardzo duże długi, których nie jesteśmy w stanie spłacić, wnioskujemy o upadłość przedsiębiorstwa. Wtedy swoją pracę zaczynają wykonywać syndycy. Jednak jakie zadania wykonują i czy można ich pracę porównać do zadań komorników? Jaką rolę w procesie upadłościowym firmy pełni doradca restrukturyzacyjny, wyznaczony do wykonania zadania przez sąd?

Czym charakteryzuje się praca syndyka po upadłości?

syndyk licencjonowanyDo podstawowych zadań syndyka należy zarządzanie i zabezpieczenie majątku firmy przed kradzieżą lub zniszczeniem. Jako, że firma znajduje się wstanie upadłości, to właśnie na syndyka spada odpowiedzialność zabezpieczenia wszelkich dóbr, które do tej pory pozostawały we własności przedsiębiorstwa. Syndyk licencjonowany przeprowadza także likwidację majątku, który wchodzi w skład masy upadłościowej firmy. Wszystkie te zadania są wykonywane zgodnie z literą prawa, gdyż każde odstępstwo od normy w tym wypadku byłoby sporym nadużyciem procedur sądowych. Syndyk zajmuje się przygotowywaniem planów, które mają dotyczyć podziału funduszy, które są uzyskiwane po fakcie uzyskania przychodu ze zbycia majątku. Syndyk posiada także wiele uprawnień. Jednym z nich jest na przykład poszukiwanie majątku upadłego. W tym celu możliwe jest uzyskiwanie informacji w KRS, Urzędzie Skarbowym i innych organach administracji.

Osoba pełniąca funkcje syndyka przeprowadza niezbędne czynności, mające na celu rzetelne przeprowadzenie procesu upadłości firmy. Dlatego kontakt i współpraca z nim upadłego właściciela firmy jest tak ważna w prawidłowym przeprowadzeniu wszelkich procesów sądowych i administracyjnych. Dzięki kolektywnemu działaniu, upadłość firmy zostanie przeprowadzona bez problemów natury prawnej.