Małe i duże rębaki spalinowe

Współczesny świat jest pełen sprzeczności w zainteresowaniu stanem środowiska naturalnego. Z jednej strony niszczymy je, a z drugiej chcemy o nie zadbać. Przedstawiciele drugiej opcji są za zaprzestaniem marnotrawienia cennego drewna i dlatego gałęzie, odrosty i zdrewniałe rośliny stały się cennym surowcem. Do ich przetwarzania na zrębki są wykorzystywane rębaki do drewna zwane także rozdrabniaczami lub łupakami.

Podział rębaków spalinowych

rębaki spalinoweWśród rębaków do drewna istnieje zasadniczy podział ze względu na źródło napędu. Produkowane są rozdrabniacze z napędem silnikami elektrycznymi, spalinowymi oraz wyprawiane w ruch za pomocą – WOM czyli wału odbioru mocy z ciągnika. Produkowane rębaki spalinowe różnią się miedzy sobą. Główny podział wynika z docelowego użytkownika. Wyróżniamy więc rębaki dla profesjonalnych odbiorców i użytku domowego. Podstawowa różnica między nimi to moc silnika spalinowego, która w przypadku urządzeń dla użytkowników domowych jest niska ale zgodna z potrzebami. Co za tym idzie mniejszy jest także ich rozmiar oraz możliwości robocze. Rębaki składają się z kilku podstawowych bloków. Do wprowadzania drewna służy lej blaszany zakończony opcjonalnie wałkami obrotowymi napędzanymi hydraulicznie. Za lejem znajduje się jednostka tnąca z nożami umieszczonymi na walcach lub tarczach, która jest napędzana silnikiem spalinowym. Ilość noży, tarcz lub walców uzależniona jest od mocy silnika spalinowego. Rozdrobnione na zrębki drewno jest wyrzucane z urządzenia blaszaną rurą wyrzutową. Wszystkie rębaki spalinowe działają na tej samej zasadzie ale profesjonalne posiadają różne opcjonalne wyposażenie dodatkowe ułatwiające pracę. Przykładem jest rozkładany stół podawczy czy wspomniane powyżej walce obrotowe za lejem. Najważniejszą zasadą jest aby nie przekraczać znamionowych możliwości rębaka podając materiał drzewny zbyt gruby.

Na rynku znajdziemy rozdrabniacze spalinowe stacjonarne i mobilne. Możliwość przewożenia rębaka w teren bezpośrednio do miejsca pracy to duża oszczędność czasu i pieniędzy. Dlatego montowane są ona na ramach z kołami lub na przyczepkach. Rębaki stacjonarne to najczęściej wyposażenie wyposażenie większych zakładów, do których materiał drzewny jest przywożony i przetwarzany.