detektyw Banaszewski

MSW – kontrola agencji detektywistycznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest w Polsce instytucją mającą obowiązek nadzorować pracę, agencji detektywistycznych. Jest też właściwym organem, do składania pisemnych skarg, mających na calu wskazanie nieprawidłowości. Same usługi detektywistyczne, aby mogły być w ogóle prowadzone, są uregulowane szeregiem przepisów i odpowiednich wpisów w rejestrach, prowadzonych przez MSW. Działalność detektywistyczna jest sprawdzana w sprawie realizowania zapisów ustawy o usługach detektywistycznych oraz innych usług, które narzucają przepisy dotyczące przedsiębiorców.

Detektyw Banaszewski to sprawdzony i licencjonowany katowicki detektyw

detektyw BanaszewskiW takim razie jakie skargi można pisać do Ministerstwo Spraw Wewnętrznych? Przede wszystkim, należy pamiętać, że prawidłowo funkcjonujące usługi detektywistyczne, nie zostawiają niedopowiedzianych kwestii. Agencja detektywistyczna, ma obowiązek spisać z nami umowę na wykonywanie zleconej usługi. Ważne jest, żeby posiadać wszystkie rozmowy np. e-mailowe z agencją, zachowane. Jeżeli wpłacamy na konto agencji jakiekolwiek zaliczki, muszą one być udokumentowane, a wpłaty odpowiednio nazwane, tak by nie pozostawiały pola do spekulacji. Jeżeli agencja lub detektyw, tak jak detektyw Banaszewski, którego chcemy zatrudnić, zaczyna niejasno tłumaczyć zawiłości dotyczące ewentualnych zaliczek lub przed rozpoczęciem działań, ma problem z popisaniem z nami odpowiedniej umowy, warto przemyśleć współpracę jeszcze raz, a jeżeli nie pozostawia złudzeń to, że agencja działa na pograniczu prawa, należy to jak najszybciej zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Każda agencja detektywistyczna, to także obowiązek posiadania odpowiednich dokumentów, w razie ewentualnej kontroli przez pracowników MSW. Jeżeli mamy wątpliwości co do działalności firmy, możemy również znaleźć potwierdzenie prowadzonych postępowań i kontroli z MSW.

Ważną informacją jest to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zajmuje się sprawdzaniem jakości wykonywanych usług, ani nie sprawdza cenników, jakie przedstawia nam detektyw. Te sprawy są regulowane przez prawo i sądy cywilne.