lampy podłogowe

Obróbka plastyczna na przykładzie stopów żelaza z węglem, jako możliwość dostosowania półproduktu do wytworzenia lamp i innych produktów

Kiedy chcemy dobrze wykonać zadanie i wyprodukować idealne lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne, o jakich się jeszcze nikomu nie śniło, to warto zastanowić się nad obróbką plastyczną półfabrykatów, z których dane idealne lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne będą tworzone.

Lampy podłogowe

Jeśli nagrzewamy perlit do temperatury austenitu, to następuje zmiana struktury. Prowadzi ona do rozdrobnienia struktury. Otrzymane ziarna austenitu są mniejsze. Ziarna austenitu są mniejsze. Ziarna austenitu podgrzewane rozrosną się. Nagrzewamy do temperatury 30 – 50°C powyżej linii A1, A1,3. Gdy ochłodzimy gruboziarnisty austenit otrzymamy gruboziarnisty perlit. Prze niewielkiej szybkości chłodzenia austenitu otrzymamy perlit, przy zwiększeniu szybkości otrzymamy bainit, a przy bardzo szybkim – martenzyt. lampy podłogoweZanim dojdzie do wytworzenia półfabrykatu może on przejść wiele przemian. Należą do nich: przemiana perlityczna – temperatura 727° – 500°C. Powstaje perlit (na przemian nałożone płytki ferrytu i cementytu). Charakter dyfuzyjny zarodkowanie płytek cementytu, możliwe na skutek obniżenia zawartości węgla w austenicie. W austenicie w zależności od szybkości chłodzenia perlit może mieć różną strukturę. Austenit przechłodzony – nie zaczyna się przekształcać w daną strukturę. Im mniejsze ziarna perlitu, tym większa wytrzymałość. Drugą jest przemiana bainityczna – zachodzi przy większym przechłodzeniu austenitu 450 – 250°C. Efekt – struktura nazywana bainitem. Bainit to przesycony węglem ferryt z wydzieleniami węglików. Wyróżniamy: bainit dolny (250°C) i bainit dolny (450°) – większe własności wytrzymałościowe od górnego. Struktura bainityczna bardziej wytrzymałościowa od struktury perlitycznej. Ostatnią jest przemiana martenzytyczna (poniżej 200°C). Martenzyt to przesycony roztwór stały węgla w żelazie α. Przesycenie to powoduje, że martenzyt staje się bardzo wytrzymały. Szybkość przemiany martenzytyczne porównuje się z szybkością dźwięku.