Ochrona przed piorunami na terenie Małopolski

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą wyrządzić spore szkody materialne oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w zagrożonym obszarze. Dotyczy to szczególnie województw, które ze względu na swoje usytuowanie narażone są na częstsze występowanie takich zjawisk. Przykładem może być Małopolska, w której stosunkowo częściej niż w reszcie kraju występują burze.

Instalacja odgromowa zapewnia bezpieczeństwo

instalacje odgromowe w MałopolsceJest to niezwykle groźne ponieważ pioruny niosą ze sobą bardzo dużą energię, która może powodować chociażby pożar. Właśnie dlatego wszelkie budynki, w których mogą przebywać ludzie powinny posiadać specjalne instalacje, które pozwolą bezpiecznie odprowadzić energię pioruna do ziemi. Wiele firm wykonuje instalacje odgromowe w Małopolsce, które są gwarancją bezpieczeństwa. Podczas wyboru wykonawcy warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego doświadczenie oraz kompetencje. Warto sprawdzić wcześniejsze realizacje, a także termin ważności uprawnień. W ten sposób możliwe jest wybranie firmy, która bardzo sprawnie zrealizuje instalację odgromową. Zabezpiecza ona nie tylko szczyt dachu lecz także całą konstrukcję. Należy z nią połączyć wszystkie elementy będące na powierzchni dachu, a także wystające ponad jego poziom tj. maszty, anteny, wywietrzniki, nasady kominowe i inne. Przewody odprowadzające powinny być montowane po przekątnej do narożnika dachu.

System odgromowy składa się ze: zwodów, przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających czy uziomów. Instalacja musi być regularnie konserwowana oraz sprawdzana w celu zachowania jej pełnej sprawności. Tylko taki system może zapewnić maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa osób, które znajdują się w obiekcie podczas burzy. Jak widać ochrona przeciw wyładowaniom atmosferycznym jest jednym z ważniejszych zagadnień.