Operat do zapewnienia bezpieczeństwa

Na terenie każdego zakładu jak i szkoły ważne jest, by pracownicy byli zaznajomieni w wytycznymi dostawczymi ochrony ich zdrowia i życia, czyli z zasadami BHP. Dla osób pracujących na halach, gdzie przechowuje się odpady lub je sortuje należy przygotować też operat przeciwpożarowy, który reguluje wszelkie postanowienia dotyczące ich składowania i zapobiegania samozapłonowi.

Do kogo skierowany jest operat przeciwpożarowy?

operat przeciwpożarowyZgodnie z Ustawą o odpadach operat przeciwpożarowy musi być zrobiony i przedstawiony w każdego firmie zajmującej się odpadami. Pozwala on zapobiec pożarowi oraz innemu niebezpieczeństwu na terenie zakładu. Powinien być na bieżąco aktualizowany i spełniać wszelkie formalne wymogi zapisane w ustawie. Wszelkie ustalenia mają przede wszystkim regulować prawnie miejsce składowania odpadów palnych, czyli tych najbardziej niebezpiecznych. Operaty są sporządzane dla określonych instalacji bądź miejsc i ściśle ich dotyczą. Ma to ułatwić kontrolowanie zakładu, bo może się okazać, że niepotrzebnie skontrolowano nie to co trzeba. Jako, że każdy odpad ma swój kod należy również je uwzględnić w operacie zarówno graficznym jak i opisowym. Ważne jest też, by odpowiednie osoby wydawały dokument – wtedy ma on swoją moc prawną i jest gwarancja, że został dobrze zrobiony.

Choć obowiązek sporządzania operatu może sprawiać problemy, jest on tworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Nie można sobie pozwolić, by pracownicy czuli, że w przypadku zagrożenia są pozostawieniu samym sobie. W dwudziestym pierwszym wieku gdy technologia jest tak rozwinięta a rozwiązań wszelkich problemów jest coraz więcej nie ma co zwlekać ze zgłoszeniem się do rzeczoznawcy przeciwpożarowego z prośbą i wydanie operatu przeciwpożarowego.