Oznakowania materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne stanowią temat dość obszerny ze względu na niebezpieczeństwo, jakie się z nimi wiąże, jeśli nie zajmujemy się nimi w odpowiedni sposób. Są to głównie substancje łatwopalne, żrące i drażniące, które są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Istnieją firmy, które zajmują się ich transportem nawet za granicę kraju.

Etykiety, piktogramy i tablice – oznakowanie odpadów niebezpiecznych

oznaczenia tablic adrW związku z transportem na taką skalę musiały powstać odpowiednie regulacje, które opisują, w jaki sposób postępować z takimi substancjami. W naszym kraju obowiązują przepisy odpowiednich ustaw, a także regulacje umówi międzynarodowych. W przypadku transportu drogowego mowa tutaj o ADR. Ustawa ADR mówi między innymi o odpowiednim oznaczeniu produktów niebezpiecznych. Jeśli chodzi o oznaczenia tablic ADR to są to jednolite we wszystkich krajach piktogramy. Dzięki temu, niezależnie od kraju, w którym dany transport się znajduje, wszytskie służby wiedzą, co jest przewożone. Warto tutaj zaznaczyć, gdzie takie oznaczenia się znajdują. Etykiety możemy znaleźć na zewnętrznych częściach kontenerów, czy cystern, a także na opakowaniach bezpośrednich. Ten ujednolicony system zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom takiego transportu. Jeśli chodzi o system oznaczeń to zazwyczaj poza typowymi piktogramami znajdziemy również oznaczenia cyfrowe. Symbole te oznaczają konkretną substancje, a także właściwości, jakie posiada.

Wszystkie stosowane piktogramy znajdziemy w załączniku do międzynarodowej ustawy ADR, czyli przepisów regulujących transport materiałów niebezpiecznych. Ich znajomość jest konieczna do pracy z takimi materiałami, więc wszyscy uczestnicy transportu są przeszkoleni w tym oraz wielu innych obszarach dotyczących materiałów niebezpiecznych.