Pozwolenie na prowadzenie drona

Drony to pojazdy latające, którymi bardzo łatwo się steruje w porównaniu na przykład, do samolotów i helikopterów. Ta łatwość obsługi sprawiła, że cieszą się one coraz większą popularnością, którą zwiększa się każdego dnia, z każdym nowym zakupionym dronem. To z kolei wywołało znaczny rozwój dronów i powstaniem dronów profesjonalnych.

Czy trzeba posiadać uprawnienia na drona?

uprawnienie na dronaDrony profesjonalne różnią się od tych małych zabawek w sklepach, tym, że nie służą tylko do zabawy, ale już do konkretnych zastosować. Profesjonalne drony są większe, choć nie zawsze, od małych zabawek, a także posiadają większą siłę nośną i dodatkowy osprzęt. Następną, znaczącą różnicą jest to, że na duże drony, w przeciwieństwie do małych, trzeba już posiadać uprawnienia. Wiąże się to z tym, że takie obiekty mogą już stanowić realne zagrożenie w ruchu powietrznym, o czym można się było przekonać przy okazji kilku głośnych katastrof lotniczych z udziałem dronów. Przez te katastrowy postanowiono, że uprawnienie na drona jest niezbędne do poruszania się tego typu pojazdem, jeśli przekroczy on pewną wielkość. Użytkownicy dużych dronów muszą przed dostaniem uprawnień wykazać się ze znajomości prawa lotniczego, a także zaprezentować swoje techniczne umiejętności w posługiwaniu się tym pojazdem, które muszą spełniać przynajmniej pewien minimalny poziom. Odbywa się to oczywiście na zasadzie punktowanego egzaminu.

Drony to już nie tylko zabawki, ale także duże pojazdy latające, które stanowią zagrożenie dla innych pojazdów powietrznych, jeśli nie obsługuje się ich w odpowiedni sposób. Z tego powodu użytkownicy dużych dronów muszą być wyselekcjonowani z pewnego grona osób, poprzez uprawnienia, aby nie dopuścić do prowadzenia takich pojazdów osób, które ze względu na swój brak wiedzy mogą spowodować katastrofę.