prawnik

Prawnik w sprawie karnej

Sprawy karne to bardzo często niezwykle skomplikowane i złożone problemy, które trwają wiele miesięcy i obejmują wiele zagadnień. Sprawa bowiem dotyczy przede wszystkim rozstrzygnięcia tego co stało się w danym momencie, kto ponosi za zdarzenie winę, kto jest za nie odpowiedzialny i kto powinien wziąć na siebie konsekwencje wynikające z danego zdarzenia.

prawnikSkoro tak się to wszystko prezentuje, to trzeba wiedzieć, że wyjaśnienie tego musi być bezsprzeczne, bezsporne tak aby nikt nie mógł podważyć ostatecznej decyzji sądu. Dlatego też w takie sprawie udział bierze zawsze minimum dwóch prawników, a w zasadzie dobrze by było gdyby udział brało jednak ich trzech. Kim są ci prawnicy, kogo reprezentuje też każdy prawnik? Otóż, po stronie oskarżenia stoi zawsze prokurator. To on prowadzi postępowanie przygotowawcze, wyjaśnia sprawę, analizuje dowody, poszukuje podejrzanego a następnie formułuje akt oskarżenia, wobec osoby, która jego zdaniem jest właśnie sprawcą tego czynu. Drugim prawnikiem powinien być adwokat. Jego zadaniem jest przedstawienie argumentów, które przemawiają za niewinnością jego klienta. Ma pokazać, że ta osoba ma odpowiednie alibi na czas zdarzenia, że są dowody potwierdzające jej niewinność, że nie ma nawet motywu by popełnić ten czyn. Trzecim prawnikiem jest sędzia. Jego zadaniem jest zważenie argumentów jednej i drugiej strony, przeanalizowanie ich. Jego zadaniem jest przede wszystkim analiza dowodów, które obydwie strony prezentują. To on ostatecznie musi podjąć decyzję odnośnie tego, kto rzeczywiście ma rację, czy oskarżony jest winny czy nie jest i czy dowody są rzeczywiście na tyle mocne by przemawiać za jedną ze stron.

To zadaniem sędziego jest rozwiać wszelkie wątpliwości zarówno z jednej jak i z drugiej strony, tak by podjęta przez niego decyzja była rzeczywiście odpowiednia, adekwatna i właściwa. Musi on wypowiedzieć się na temat rzeczywistości, której nie widział, nie doświadczył, a jednocześnie musi to rozstrzygnąć. To bardzo odpowiedzialne zadanie i dlatego wymaga ogromnej wiedzy, dojrzałości i odpowiedzialności za swoje decyzje.