różnica

Radca prawny a adwokat – porównanie

Obydwa powyższe zawody cieszącymi się uznaniem społecznym oraz należą do grupy wolnych zawodów, które każdy prawnik wykonuje samodzielnie. Jednak czy poza nazwą, zawody te różnią się od siebie? Na to pytanie odpowiedź znajduje się poniżej.

Różnice i podobieństwa pomiędzy adwokatem, a radcą prawnym.

różnicaWymagania, aby zostać adwokatem, jak i radcą prawnym są do siebie bardzo zbliżone. Zarówno w przypadku adwokata jak i radcy prawnego należy ukończyć studia prawnicze, odbyć aplikację i zdać egzamin na adwokata lub radce prawnego. Poza tym w obydwóch wypadkach należy posiadać nieskazitelny charakter, pełnię praw publicznych. Adwokat i radca prawny mogą udzielać pomocy prawnej, sporządzać opinie prawne, reprezentować klienta przed sądami i innymi instytucjami. Jednak poza powyższymi wspólnymi cechami są to tak naprawdę dwa różne zawody. Adwokat to osoba, która działa na podstawie ustawy o adwokaturze. Zobligowany jest do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie powołanego aktu prawnego. Radca prawny działa na podstawie ustawy o radcach prawnych. Radcy prawny częściej zajmują się wieloma dziedzinami prawa, natomiast adwokaci raczej specjalizują się w jednej lub dwóch dziedzinach prawa. Istotną różnicą, jest to, iż radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u przedsiębiorcy, natomiast adwokat swój zawód może wykonywać wyłącznie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik w kancelarii. Różnice te są raczej nieistotne z punktu widzenia przeciętnej osoby.

Polska jest nielicznym krajem, w którym występuje dualizm w zawodzie prawniczym, jednak trend ten zmienia się i całkiem możliwe, iż za niedługo nie będą występowali adwokaci i radcowie prawni, tylko prawnicy specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prawa.

Więcej informacji: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/u-prawnika/686421,Czym-adwokat-rozni-sie-od-radcy-prawnego.html