Rozliczenie projektu unijnego

Nie każdy kto chce założyć własną firmę, dysponuje odpowiednimi środkami. Obecnie nowi przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie z Urzędu Pracy, jeżeli są bezrobotni, albo dofinansowanie ze środków unijnych na określony cel.

Sposób rozliczenia projektu unijnego

rozliczanie projektów unijnychŚrodki unijne są dostępne dla indywidualnych przedsiębiorców i organizacji publicznych. Fundusze są wydatkowane na konkretne projekty unijne podzielone na poszczególne województwa i określone cele. Głównym celem dotacji jest zwiększenie konkurencyjności danego regionu i wpłynięcie na poprawę jakości życia ludności. Rozliczanie projektów unijnych sprawia problemy nie tylko indywidualnym przedsiębiorcom, ale również instytucjom państwowym, ponieważ dużo niejasności powstaje przy kwalifikowaniu konkretnych kosztów. Do poprawnego rozliczenia projektu, na który zostały otrzymane środki, potrzebna jest dobra znajomość umowy zawartej z instytucją unijną i sposobu kwalifikacji wydatków. Nie wszystkie zakupy możemy sfinansować że środków unijnych, bo jasno to określa umowa. Trzeba pamiętać o organizowaniu przetargów i właściwe ich udokumentowanie, gdyż przy projektach unijnych jest to konieczne. Trzeba dotrzymać wszystkich formalności, aby środki unijne mogły być właściwie rozliczone i nie zostały zakwestionowane przez instytucje zajmujące się wydawaniem środków z Unii Europejskiej. Na rynku działają specjalne firmy, które świadczą usługi rozliczania dotacji i projektów unijnych, z których każdy może skorzystać. 

Środki unijne są głównie brane na otworzenie własnej firmy, sfinansowania inwestycji publicznej, czy rozbudowaniu już istniejącej firmy. Na rozliczenie projektu unijnego mamy cały rok, więc na spokojnie można przeanalizować i zakwalifikować wszystkie koszty.