panele słoneczne

Słów parę o panelach słonecznych/

Mało kto orientuje się, że panele słoneczne składają się z dużej ilości ogniwa fotowoltaicznego, niby jeden duży element a zawiera w sobie wiele mały drobnych części. Ogniwo fotowoltaiczne jest to urządzenie które przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność, zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Prawie 95% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu. W budowie każdego z ogniw wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną tzw. plus i negatywną tzw. minus, to właśnie pomiędzy tymi warstwami wytwarza się napięcie w momencie gdy w ogniwo trafiają promienie słoneczne,.

Panele słoneczne – zastosowanie

Zazwyczaj na pojedynczym ogniwie napięcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego też aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc ogniwa są łączone. Z takiego połączenia kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy panel słoneczny., którego napięcie wynosi 12V, a moc nie przekracza 80W.panele słoneczne Jednak aby sprostać coraz większym potrzebom klientów coraz częściej spotyka się również panele o napięciu 24V i więcej, których moc może przekraczać nawet 200W. Ilość energii jaką uda nam się wytworzyć za pomocą naszych paneli słonecznych, zależy przede wszystkim od ilości promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni ziemi. Wartość tą mierzy się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy. Podstawowe elementy które tworzą elektrownię fotowoltaiczną to panele słoneczne które generują elektryczność. Panele te są podłączone do regulatora ładowania, który dba o to, aby akumulatory były ładowane odpowiednim napięciem, nie zostały rozładowane lub zanadto przeładowane. Do regulatora podłączamy akumulator, dzięki któremu można zgromadzić energię wyprodukowaną za dnia i stworzyć możliwość wykorzystania jej w czasie nocy. Jednak żeby uzyskać napięcie takie jak z sieci musimy zastosować odpowiedniej wielkości przetwornicę, która przekształci napięcie stałe o wartości 12V na napięcie przemienne o wartości skutecznej 230V, z jakim mamy do czynienia w każdym domowym gniazdku.