Stała kurtyna – skuteczne rozwiązanie

Różne działania związane z wykorzystywaniem produktów nazywanych ogólnie kurtynami są banalnie proste. Najpierw trzeba jednak zdawać sobie sprawę rzeczywistego przeznaczenia takiego produktu, ponieważ teraz nie musi to być już tylko i wyłącznie coś wykorzystywanego na przykład w teatrze. Kurtynę dymową można teraz bez problemu zobaczyć w każdej większej firmie.

Gdzie należy umieścić stałą kurtynę?

stałe kurtyny dymoweProdukt o tej nazwie będzie potrzebny przede wszystkim w drzwiach. Musi być ona oczywiście zamontowany w taki sposób, żeby z normalnych drzwi można było bez problemu korzystać. Kurtyna jest znakomitą alternatywą dla drzwi. W razie sytuacji kryzysowej polegającej na przykład na wybuchu pożaru zdecydowanie lepiej odetnie ona dopływ tlenu do konkretnego pomieszczenia przez drzwi. Stałe kurtyny dymowe muszą być oczywiście wykonane z takich materiałów, żeby dobrze znosiły działanie wysokich temperatur i wielu innych czynników. Produkowane teraz nowoczesne kurtyny tego rodzaju mogą być wyjątkowo skuteczne również dlatego, że często współdziałają one ze specjalnymi systemami umożliwiającymi wykrywanie pożaru. W związku, z tym że taka kurtyna może być w razie potrzeby automatycznie uproszczona zgodnie z informacją pochodzącą od czujnika wykrywającego dym. Zwiększa ona poziom bezpieczeństwa pracowników, ponieważ jeżeli dym nie rozchodzi się błyskawicznie po pomieszczeniach, to jest więcej czasu na bezpieczną ewakuację. Przy użyciu dokładnie tego samego systemu istnieje możliwość podniesienia takiej kurtyny.

Służby takie jak chociażby straż pożarna nigdy nie będą miały problemu z dostaniem się do pomieszczeń, w których szaleje ogień. Dzięki stałej kurtynie dymu można się zdecydowanie szybciej pozbyć również po wszelkich działaniach związanych z gaszeniem takiego pożaru. Elementy kurtyny są tak dopasowane, że nie ma pomiędzy nimi żadnych szpar.