Koparka

Tramwaj do Fordonu – Bydgoszcz a inwestycje drogowe

Budowa tramwaju do Fordonu to obecnie największa inwestycja budowlana miasta Bydgoszcz. Od 2013 roku trwają prace związane z budową tej trasy oraz z budową estakady przy dworcu Bydgoszcz Wschód, która ma spełniać funkcję węzła komunikacyjnego pomiędzy siecią szybkiej kolei BiT City a miastem Bydgoszcz.

Czy budowa tramwaju do Fordonu się powiedzie – czyli znaki zapytania w robotach ziemnych

KoparkaInwestycja realizowana jest przez konsorcjum spółek „Gotowski”, „Mosty Łódź” SA, Feroco SA, „TOR-KRAK” sp. z o.o., Kobylarnia SA i Metrostav a.s, oraz firmę tworzącą piękne ogrody Toruń. Co ciekawe, nawet tacy giganci jak Skanska czy Strabag nie byli w stanie złożyć bardziej konkurencyjnej oferty niż wymienione wcześniej spółki. Po ponad trzyletnim planowaniu rozpoczęto etap właściwej budowy. Docelowo projekt „Tramwaj do Fordonu” ma łączyć osiedle Fordon z osiedlem Kapuściska jako przedłużenie linii numer 7, oraz osiedla Fordon z Dworcem Głównym PKP do pętli tramwajowej na ulicy Rycerskiej. Ważnym aspektem tego projektu jest zapewnienie całkowitej integracji kolei z sieciami komunikacji miejskiej w celu usprawnienia transportu i przewozu osobowego pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Inwestycja ta wiąże się z przebudową 14 skrzyżowań i powstaniem 13 par nowych przystanków, w związku z czym to właśnie roboty ziemne pochłaniają najwięcej czasu i kapitału przewidzianego na realizację projektu. Z racji wysokich opłat wynikających z opóźnień w projekcie wzrosło zainteresowanie inwestorów tematem takim jak usługi koparko ładowarką Bydgoszcz, które pozwolą przy natychmiastowym zainwestowaniu kapitału na zapobiegnięcie wysokim karom, które są naliczane za każdy dzień zwłoki przy oddaniu obiektu, jakim jest w tym przypadku linia tramwajowa do Fordonu, do użytku.

Sceptycy twierdzą, że data 31.12.2015 jest datą chybioną i z pewnością ulegnie zmianie. Obecnie władze Bydgoszczy podkreślają, że inwestycja jest realizowana zgodnie z planem.