Układ regulacji systemami automatyki

Sterowanie polega na takim działaniu aby osiągnąć określony cel na danym obiekcie. Sam proces sterowania nie wiąże się z pojęciem pobierania energii lecz ze swego rodzaju wysyłaniem ustalonych sygnałów. Natomiast sam efekt po zastosowaniu sterowania może już wiązać się z ubytkami mocy lub energii. 

Układy regulacji czyli różne systemy automatyki 

układy automatykiW układach sterowania wyróżnia się dwa podstawowe obiekty. Obiekt, który będzie sterowany oraz sterownik może to być w pełni zautomatyzowany regulator, lub czynnik ludzki w przypadku sterowania ręcznego. Układy automatyki zbudowane są dodatkowo z elementu wykonawczego, którym może być każda część wykonująca konkretne zadania np zwór który się zamyka i otwiera w momencie dostawania sygnałów oraz zamontowanego układu pomiarowego: wszelkiego rodzaju czujniki i bezpieczniki mające wykrywać, informować i rejestrować wszystkie błędy i niebezpieczeństwa takie jak podawanie zbyt wysokiego prądu. Układy automatyki dzielą się na dwa rodzaje układ zamknięty i  otwarty. W układzie zamkniętym sygnał o ujemnym sprzężeniu zwrotnym pozostaje w układzie sterującym lub układ otwarty w którym sprzężenie jest otwarte. System otwarty ma sens tylko w przypadku gdy jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie skutki powstałe w wyniku sterowania systemem. Zastosowanie takiego układu w wielu przypadkach jest najbardziej sensowne i wystarczające. Jednak trzeba uważać na powszechnie występujące wszelkiego rodzaju zakłócenia zewnętrzne. W celu poprawieni działania takiego układu implementuje się układ sprzężony. Najlepsze wyniki w tego typu przypadkach daje sprzężenie w tył które polega na otrzymaniu informacji o wcześniej wysyłanym działaniu. 

Jak widać systemy takie są to bardzo skomplikowane układy automatyki, którymi zajmują się wysoce wyspecjalizowani w tej dziedzinie fachowcy, którzy są odpowiedzialni za cały układ sterowania. Bez odpowiedniego układu sterowania wiele przedsiębiorstw produkcyjnych nie funkcjonowało by poprawnie. Systemy te są odpowiedzialne za wiele ważnych procesów.