Grafolog

W czym pomaga analiza grafologiczna?

Badaniem pisma zajmuje się dziedzina nauki zwana grafologią. Pozwala ona na ocenienie pod kątem psychologicznym autora tekstu z dość dużą skutecznością, wynoszącą około 70-80%. Biegły grafolog może więc pomóc w rozwiązywaniu spraw kryminalnych dotyczących anonimowych gróźb i szantażu, ponieważ pozwoli pomóc w tworzeniu portretu psychologicznego szantażysty, a więc przybliży organy śledcze do jego odnalezienia.

Analiza grafologiczna – w czym może nam pomóc?

GrafologGrafologia okazuje się również pomocna w ocenianiu autentyczności podpisów i całych dokumentów, w tym aktów notarialnych, umów, testamentów i innych, które poświadcza się własnym podpisem. Pozwala to na ustalenie, czy osoba, której podpis widnieje na dokumencie rzeczywiście jest jego autorem, a także na sprawdzenie, czy w tekście dokonywano jakichś zmian – dopisując lub usuwając jakieś fragmenty. Jest to możliwe nie tylko na podstawie oceny charakteru pisma, ale również analizy papieru, którego użyto oraz narzędzia pisarskiego. Każdy długopis czy pióro wymaga nieco innego nacisku; niektórymi pisze się lżej i łatwiej niż innymi. W przypadku użycia innego narzędzia wprawiony grafolog może to bez trudu dostrzec. Pomocna bywa też analiza składu tuszu, pozwalająca na potwierdzenie, czy cały tekst został zapisany tym samym długopisem, czy tez użyto do tego celu innego, z bardzo zbliżonym kolorem tuszu Poza pomocą policji i sądom, grafolog może pomóc osobom, które pragną dowiedzieć się więcej o sobie i swoim charakterze. Badanie pisma jest dobrym sposobem na obiektywne ocenienie słabych i mocnych stron, pomaga więc w podjęciu decyzji dotyczących konkretnych i niezbędnych zmian w życiu.

Warto pamiętać, że charakter pisma zmienia się wraz z wiekiem (ostatecznie kształtuje się około 25. roku życia), mają też na niego wpływ czynniki zewnętrzne, na przykład choroba, pośpiech, zdenerwowanie i inne.

Więcej na http://www.e-grafolog.pl/