odczynniki

Właściwy wybór dostawcy odczynników do laboratorium

W dobie wszechobecnego strachu przed terroryzmem, który może przybrać bardzo wiele odmian, poszczególne kraje starają się walczyć z takim zagrożeniem poprzez wprowadzenie zaostrzonego rygoru dotyczącego kontroli przepływu środków chemicznych oraz wszelkich innych, pochodnych substancji.

Odczynniki bywają niebezpieczne

odczynnikiNie bez powodu założenie prywatnego laboratorium (czy nawet zwykłego magazynu), w którym miałyby być przetrzymywane odczynniki chemiczne, wiąże się z długą drogą przez szereg rządowych wymogów, na które składa się zdobywanie licencji, pozwoleń, certyfikatów i innych uprawnień poświadczających możliwość operowania w tej bardzo hermetycznej branży. Oczywiście działa to także w drugą stronę – każda hurtownia chemiczna również musi zdobyć konkretne i bardzo liczne zezwolenia, pozwalające na wytwarzanie wielu chemicznych komponentów oraz składników, mających zastosowanie w innych branżach, takich jak medycyna, budownictwo, architektura czy nawet transport. Każde, nawet z pozoru najmniej szkodliwe odczynniki do laboratorium mogą stać się niebezpieczne, jeżeli zostaną użyte w niewłaściwy sposób bądź połączone z innymi substancjami, które nigdy nie powinny wchodzić z nimi w reakcje. Warto jednak przyjąć taki sposób myślenia, że narzucane odgórnie przez rząd i reprezentujące go instytucje surowe regulacje przyczyniają się nie tyle do monopolu nielicznej grupy firm, co zapewnienia szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa nie tylko bezpośrednio w takich zakładach pracy, ale w umysłach całego społeczeństwa, tak bardzo wrażliwego w dzisiejszych czasach na zagrożenie terrorystyczne.

Dlatego praktycznie każda hurtownia odczynników chemicznych – jeśli już operuje w pełnym wymiarze – musiała nierzadko miesiącami walczyć o wszelką dokumentację. Dokumentacja ta ma potwierdzić jej prawo do działania.