http://polinvestdom.pl

Wsparcie rządowe w kwestii ochrony środowiska.

Czym wyróżnia się program Prosument na tle innych rządowych programów? Program ten realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pierwszym programem, który wspiera nie tylko osoby fizyczne ale też wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe. Nie wspiera natomiast ani firm ani przedsiębiorstw.

Program przewiduje wysokość dofinansowania do 100% wartości inwestycji czyli traktujemy to jako dotację z pożyczką. Ile wynosi taka dotacja? Jeśli chodzi o dotowanie źródeł ciepłą wynosi ona do 20% wartości inwestycji, dotacja przy zastosowaniu dofinansowania na źródła energii elektrycznej wynosi do 40% wartości inwestycji. W zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych to od 100 tys. zł nawet do 450 tys. zł. Wyjątkowo atrakcyjne jest oprocentowanie pożyczki – to tylko 1% w skali roku, z czego oprocentowana jest sama pożyczka, po odliczeniu dotacji. Pożyczkę z dotacją możemy otrzymać aż na 15lat, maksymalny okres finansowania pożyczką jest dosyć długi. I podobnie jak w większości programów, nie tylko rządowych po otrzymaniu pożyczki z dotacją jest wykluczenia możliwość uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych. Ważnym zapisem w programie jest zapis mówiący o tym, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed złożeniem wniosku i to, że dla jednego budynku mieszkalnego przewidziane jest jedno dofinansowanie w ramach programu. Dzięki temu programowi możemy zagłębiać tajniki fotowoltaiki i posiadać panele fotowoltaiczne.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

http://polinvestdom.pl