panele

Zalety paneli słonecznych

Budownictwo energooszczędne i pasywne cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów. Osoby budujące właśnie domy jednorodzinne szukają rozwiązań, które będą przyjazne dla środowiska, ale i dla portfela.

Baterie słoneczne – zalety płynące z ich instalacji

panelePołączenie ekologii i ekonomii odzwierciedla się także w promowaniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o panele fotowoltaiczne, które pozwalają wyprodukować energię elektryczną z promieni słonecznych. Takie instalacje nie emitują dwutlenku węgla, pozwalają nie nadszarpywać tradycyjnych źródeł energetycznych, czyli zasobów węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Szacuje się zaś, że rosnące zapotrzebowanie energetyczne, może wpłynąć na całkowite wyczerpanie tych naturalnych surowców na przestrzeni przyszłych kilkudziesięciu lat. Energetyka słoneczna uchodzi za bardzo ekologiczne rozwiązanie i dlatego promowana jest na terenie całej Unii Europejskiej. Przydomowe instalacje wykorzystujące panele solarne, w dłuższej perspektywie czasu, są także ekonomiczne. Ceny paliw kopalnianych będą cały czas rosły. To zaś bezpośrednio wpłynie na przyrost cen energii. Baterie słoneczne będą więc coraz szybciej się zwracać. Zwłaszcza, że program Prosument, który wdrażany jest już w Polsce od kilku lat, przewiduje dopłaty do systemów fotowoltaicznych (w formie preferencyjnych kredytów). Osoby, które posiadają przydomowe mini-elektrownie słoneczne, będą mogły także odsprzedawać wyprodukowane nadwyżki prądu po stałych stawkach. Ustawa o OZE z 4 maja 2015 roku przewiduje, że dystrybutorzy energii będą mieć obowiązek odkupu energii słonecznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW.

System aukcyjny wejdzie w życie pierwszego stycznia 2016 roku. Oznacza to, że każdy prosument będzie mógł odsprzedać nadwyżki prądu wyprodukowane przez panele fotowoltaiczne. Niezbędne jest jednak podłączenie systemu do zewnętrznej instalacji energetycznej. Instalacje typu on-grid będą więc jeszcze bardziej opłacalne niż obecnie.