Zastosowanie filtrów do lakierni

W działalności malarni proszkowej bardzo ważna jest stała wentylacja powietrza. Stosowane w takich miejscach lakiery mogą zagrażać zdrowiu pracowników i klientów, a ulatniające się z farb drobiny, po osadzeniu się w wentylacji urządzeń zagrażają ich uszkodzeniu. Dzięki filtrom do lakierni można zadbać o poprawne funkcjonowanie warsztatu.

Bezpieczeństwo miejsca pracy z filtrami do lakierni

filtry do lakierniWarsztaty specjalizujące się w pracach lakierniczych muszą być wyposażone w specjalistyczne filtry, usprawniające wentylację powietrza. Podczas pracy z farbami proszkowymi ich drobimy mogą unosić się w powietrzu. Są one szkodliwe dla ludzi, mogą osadzać się w wentylacjach urządzeń, a po przedostaniu się do atmosfery zagrażają również środowisku naturalnemu. Filtry do lakierni mają proste działanie, a ich założenie, to jedynie przymocowanie do ścian rolek materiału o wysokiej chłonności, który zatrzymuje wszystkie cząsteczki cięższe od powietrza. Dzięki temu, niezależnie od tego czy jest to kabina lakiernicza czy duży zakład pracy obsługujący niewielkie ilości farb proszkowych, filtr skutecznie zadziała, gwarantując czystość powietrza w miejscu pracy. Poza tym jest wiele modeli filtrów wykonanych jedynie z kartonu, których utylizacja nie jest szkodliwa dla środowiska. Jest to niezbędny element w każdej lakierni i malarni proszkowej.

Praca warsztatów, w których realizowane są usługi malowania proszkowego nie może być przeprowadzana bezpiecznie bez użycia odpowiednich filtrów do lakierni. Są nimi pokrywane ściany, przy których przeprowadzane są zlecenia z użyciem farb i lakierów. W ten sposób wszelkie ulatniające się drobiny chemikaliów są zatrzymywane w filtrze. Zapewnia to bezpieczeństwo pracowników, urządzeń oraz środowiska naturalnego.